H - Glosario de filosofía

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

Se unha palabra non se atopa no listado de termos amosado é que non está definida no glosario.

HábitoDo latín "habitus". En xeral, enténdese por hábito ...
HedonismoDo grego "hedoné" (pracer). Teoría moral que identifica ...
HermenéuticaDo grego "hermeneia" (tradución, interpretación). O termo "hermenéutica" ...
HeteronomíaDo grego "heterónomos", (dependente doutro), o termo ten ...
HeurísticaDo grego "heurísko", (atopar, inventar), é o termo ...
HeurísticoRelativo á heurística, ou relacionado co procedemento da ...
HilomorfismoTermo composto das palabras gregas "hylé" (materia; etimoloxicamente, ...
HilozoísmoTermo composto das palabras gregas "hylé" (materia; etimoloxicamente, ...
HinduísmoTermo co que nos referimos, en xeral, á ...
HipóteseSuposición provisional coa que esperamos poder explicar un ...
HipotéticaQue está sometido a algunha condición, baseado nunha ...
HipotéticoQue está sometido a algunha condición, baseado nunha ...
HistoricismoCorrente de pensamento que xorde en Alemaña a ...
HolismoDo grego "hólos", (enteiro, completo). O holismo é ...
HolistaQue aplica o holismo, ou que posúe as ...
HolísticaQue posúe as características propias do holismo. (Coma ...
HolísticoQue posúe as características propias do holismo. (Coma ...
HomeomeríasDo grego "homoioméreiai", (partículas similares). Segundo nos di ...